„Prawdziwe piękno tkwi we mnie”

W klasach 1-3 odbyła się lekcja pod hasłem „ Prawdziwe piękno tkwi we mnie”. Scenariusz zajęć pozwolił na różnorodne formy pracy. Na lekcji wykorzystano baśń H. Ch. Andersena „Imbryk”, który rozpoczął dyskusję na temat ludzkich charakterów i tego, co może być piękne w człowieku. Uczniowie byli zachęcani do stworzenia własnej definicji piękna. Próbowali z wielką precyzją skleić rozbity imbryk. Zastanawiali się, jakie cechy i zachowania składają się na piękno wewnętrzne człowieka. Dzieci mówiły także o sobie, o swoich mocnych stronach i o tym, jakie piękno jest najważniejsze i najwartościowsze. Na koniec zajęć Imbryk zaprosił uczniów na herbatę, co wywołało wśród dzieci najpierw zaskoczenie, a po chwili ogromną radość.

 © 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley