Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wersje do pobrania:

Zestaw podręczników do klasy 1 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 803/1/2017  K. Mucha, A. Stelmach – Tkacz, J. Wosianek  „Oto Ja” podręczniki 2 części
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne 2 części
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze 2 części

MAC

Język angielski

 673/1/
2013/2014
 Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro  Tiger 1 (podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń do podręcznika wieloletniego)  Macmillan

Język niemiecki

792/1/2017

 M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło
 Ich Und du
Podręcznik ćwiczenia
 PWN

Język niemiecki

AZ-12-01/10 KR -1/12

Zespół autorów pod kierunkiem ks. Wł. Kubika Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa. WAM
Zestaw podręczników do klasy 2 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi

 EW  781/2/2018  Małgorzata Dobrowolska, Katarzyna Królikowska – Czarnota, Iwona Kulis, Marzena Pasternak, Katarzyna Rymar, Barbara Szczawińska, Agnieszka Szulc  Lokomotywa 2.
Czytam i poznaję świat.
Podręcznik z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami innych edukacji dla klasy drugiej szkoły podstawowej.
Część 1. Część 2.
Zestaw ćwiczeń. Czytam, piszę i poznaję świat. Część 1-4
Matematyka. Podręcznik z zakresu edukacji matematycznej z elementami innych edukacji dla klasy drugiej szkoły podstawowej.
Zestaw ćwiczeń. Część 1 i 2
 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018  
 Język angielski  673/2/2015  Carol Read,
Mark Ormerod, Magdalena Kondro
 Tiger 2 (podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń do podręcznika wieloletniego)  Wydawnictwo Macmillan English  
 Religia  AZ-12-01/10-
KR-1/12
 Władysław
Kubik SJ (red)
 W drodze do Wieczernika:
Kochamy Pana Jezusa
– podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 Wydawnictwo WAM  
 Język niemiecki  33/2/2009/2015  M. Kozubska,
E. Krawczyk,
L. Zastąpiło
 ich und du.
Podręcznik i ćwiczenia
 Wydawnictwo PWN  
Zestaw podręczników do klasy 3 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

 EW  492/5/2014  Agnieszka Banasiak, Agnieszka Brudzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Beata Nadarzyńska  

Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 1 -2

 

WSiP

 EW  

492/6/2014

 

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Brudzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Beata Nadarzyńska

 

Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 3-5

 

WSiP

 EW  492/5/2014  

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Brudzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Beata Nadarzyńska

 

Tropiciele. Karty ćwiczeń. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 1 – 2

 

WSiP

 EW  

492/6/2014

 

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Aldona Danielewicz-Malinowska,

 

Tropiciele. Karty ćwiczeń. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 3-5

 

WSiP

 EW  

492/5/2014

 

Elżbieta Burakowska

 

Tropiciele. Matematyka. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 1-2

 

WSiP

 EW  

492/6/2014

 

Elżbieta Burakowska

 

Tropiciele. Matematyka. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 3-5

 

WSiP

 EW  

492/5/2014

 

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta

 

Tropiciele. Przyroda. Karty ćwiczeń. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 1

 

WSiP

 EW  

492/6/2014

 

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta

 

Tropiciele. Przyroda. Karty ćwiczeń. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3. Część 2

 

WSiP

Zestaw podręczników do klasy 4 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

 

Język polski

 

861 /1/ 2017

 
 1. E. Horwath
 2. A. Żegleń
 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik.

 

WSiP S. A.

 

Język polski

 

861/ 2 /2017

 
 1. E. Horwath
 2. A. Żegleń
 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

 

WSiP S. A.

 

Język angielski

 

840/1/2017

 
 1. S. Zervas
 2. C. Bright
 

English Class A1

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Pearson

 

Język niemiecki

 

810/1/2017

 
 1. M. Kozubska
 2. E. Krawczyk
 3. L. Zastąpiło
 

Und so weiter neu 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV.

 

PWN

 

Plastyka

 

898/ 1/ 2017

 
 1. W. Sygut
 2. M. Kwiecień
 

Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

 

Grupa MAC S. A.

 

Historia

 

829/1/2017

 
 1. T. Małkowski
 

„Podróże w czasie”. Historia 4.

Podręcznik i ćwiczenia

 

GWO

 

Przyroda

 

863/2017

 

J. Golanko,
U. Moździerz

J. Stawarz
I. Wróbel

 

„Tajemnice przyrody”.
Podręcznik i ćwiczenia

Atlas przyrodniczy. Klasa 4

 

Nowa Era

 

Nowa Era

 

Matematyka

 

780/1/2017

 M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki
 1. „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.
2. Zeszyt ćwiczeń wersja A trzyzeszytowa: „Ułamki”, „Liczby naturalne” i „Geometria”
 

GWO

 

Religia

 

AZ-21-01/10-KR-2/12

 Red. ksiądz Z. Marek/ Księża Jezuici  

Drogi Przymierza. Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej.

 

WAM

 

Muzyka

 

858 / 1/ 2017

 U. Smoczyńska
K. Jakóbczak-Drążek
 „Klucz do muzyki.” Podręcznik.
Szkoła podstawowa. Klasa 4.
 

WSIP

 

WDŻ

 

920/1/2017

 T. Król  

„Wędrując ku dorosłości”

 

Wyd. Rubikon

 

Technika

 

295/1/2017

L. Łabecki
M. Łabecka
 „Jak to działa?” Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej.  

Nowa Era

Zestaw podręczników do klasy 5 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

 Język polski  

1. 861/4/2018

2. 861/3/2018

 E. Horwath
A. Żegleń
 1. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
2. „Słowa z uśmiechem . Literatura    i kultura”. Podręcznik
 

WSiP

 

WSiP

 Język angielski  840/4/2017  B. Hastings
A. Tkacz
 English Class A2+(plus)
Podręcznik i ćwiczenia
 Pearson
 Język niemiecki  810/2/2018  M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiłło
 Und so weiter neu 2.
Podręczik do j. niemieckiego dla klasy 5 + materiały ćwiczeniowe
 PWN
 Plastyka  397/2/2013  W. Sygut
M. Kwiecień
 „Lubię tworzyć”. Klasa 5. Podręcznik tradycyjny bez ćwiczeń  MAC-
edukacja
 Historia  978-83-8118-191-4  T. Małkowski  1. „Podróże w czasie 5”. Podręcznik + ćwiczenia
2. Atlas historyczny 5-8. „Od starożytności do współczesności”
 

GWO

Nowa era

 Geografia  906/1/2018  Z. Zaniewicz
T. Rachwał
R. Malarz
F. Szlajfer
 

1. „Planta Nowa”. Podręcznik + ćwiczenia

 

2. Atlas zostanie podany we wrześniu

 Nowa era
 Biologia  844/1/2018  

M. Sęktas
J. Stawarz

J. Holeczek
J. Pawłowska
J. Pawłowski

 

1. „Puls życia 5” Podręcznik

 

2. „Puls życia 5”Zeszyt ćwiczeń

 

3. Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała”

 

Nowa era

 

Nowa era

 

Nowa era

 Matematyka  773/2/2016  M. Dobrowolska  „Nowa matematyka z plusem 5”. Podręcznik + ćwiczenia w wersji A (3 zeszytowej)  GWO
 Religia  AZ-22-01/10-KR-5/13  red. Ks. Z. Marek  „Obdarowani przez Boga 5”  WAM
 Muzyka  858/2/2018858/4/2017  U. smoczyńska
K. Jakóbczak-Drążek
A. Sołtysik
 Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik 5  WSiP
 WDŻ    T. Król  „Wędrując ku dorosłości 5.”  Rubikon
 Technika    L. Łabecki
M. Łabecka
 „Jak to działa”.  Nowa era
Zestaw podręczników do klasy 6 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

 język polski

551/5/2014/2016
551/6,7/2014/2016

E. Horwath
A. Żegleń
1. „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” – podręcznik
2. „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń oddzielnie
 

WSiP

 

język angielski

 

227/4/2009

 L. Kilbey, C. Skinner, M. Bogucka  

„New Friends 4” – podręcznik, zeszyt ćwiczeń

 

Pearson

 

język niemiecki

 

524/3/2013

 M. Kozubska, E. Krawczyk  

„Der, die, das neu” – podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI i zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

plastyka

 

397/3/2014

 W. Sygut,
M. Kwiecień
 

„Plastyka. Lubię tworzyć”

 

MAC Edukacja

 

historia
i społeczeństwo

 

369/3/2013

 B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch
 „My i historia 6” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz „Atlas historyczny” (szkoła podstawowa, wyd. Demart)  

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

przyroda

 

604/4/2014

604/5/2014

 U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H. Binkiewicz  „Przyroda z pomysłem”
1. podręcznik – cz. 1, 2
2. zeszyt ćwiczeń – cz.1, 2
3. atlas przyrodniczy (z poprzedniego roku)
 

Wydawnictwo

WSiP

 

zajęcia techniczne

496/2/2012

E. Bubak  

„Technika na co dzień” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

WSiP

 

matematyka

 

773/3/2016

 M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Jucewicz  

„Matematyka 6” – podręcznik i 3 zeszyty ćwiczeń: „Liczby i wyrażenie algebraiczne” cz. 1 i cz. 2 (ćwiczenia żółte i zielone), „Geometria”

 

GWO

 

religia

 

AZ-23-01/10-KR-1/14

 red. ks. Z. Marek  

„Przemienieni przez Boga”

 

WAM

 

muzyka

 

406/3/2014

 U. Smoczyńska
K. Jakóbczak-Drążek
A. Sołtysik
 

„Klucz do muzyki 6”

 

WSIP

 

wychowanie do życia w rodzinie

 

705/2014

 T. Król (red.)  

„Wędrując ku dorosłości”. Podręcznik dla klas 5-6 szkoły podstawowej – kontynuacja

 

Rubikon

Zestaw podręczników do klasy 7 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi

 Język polski  867/4/2017

 A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

 

D.Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc

 Język polski 7. Między nami. Podręcznik i 2 zeszyty ćwiczeń  GWO  +zeszyt ćwiczeń Język polski 7. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej.
Wyd. GWO.
Część 1
 Język angielski  840/6/2018  Carolyn Barraclough  English Class B1+ (plus)  Pearson  + zeszyt ćwiczeń
 Język niemiecki  812/1/2017  E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska- Wiejak  Kompass Team 1 Podręcznik do j. niemieckiego dla kl. 7-8  PWN  + zeszyt ćwiczeń
 Plastyka  898/4/2017  W. Sygut, M. Kwiecień  Lubię tworzyć. Podręcznik klasa 7  MAC Edukacja  
 Historia 829/4/2017  T. Małkowski  Historia 7. Podróże w czasie.  GWO  + zeszyt ćwiczeń
 Geografia  906/3/2017  Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał  Planeta Nowa. Klasa 7.  Nowa Era  +zeszyt
Ćwiczeń, Atlas we wrześniu
 Fizyka  885/1/2017  Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska  Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Nowa Era  + Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Seria: Spotkania z fizyką
Autor: Bartłomiej Piotrowski
 Chemia  820/1/2017  H. Gulińska, J. Smolińska        Ciekawa chemia  7                         WSiP    + zeszyt ćwiczeń oraz
Zbiór zadań z chemii dla kl. 7      wyd. WSiP
 Biologia  844/4/2017  M. Jefimow                          Puls życia  7                                 Nowa Era    + zeszyt ćwiczeń oraz atlas anatomiczny Tajemnice ciała             wyd. Nowa Era
 Matematyka  780/4/2017  Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej  Matematyka z plusem 7  GWO  
 Religia  AZ-31-01/10- KR-2/12  Zbigniew Marek SJ (red.)  Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla 7 klasy szkoły podstawowej  WAM Kraków  
 Muzyka  858/4/2017  K. Jakóbczak-Drążek, A Sołtysik, W. Sołtysik  Klucz do muzyki 7  WSIP  
 WDŻ    T. Król                         Wędrując ku dorosłości  7           Rubikon  
Zestaw podręczników do klasy 8 SSP Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi

 Język polski (czeka na nr dopuszczenia MEN) A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, Język polski 8. Między nami. Podręcznik GWO  
 Język angielski 812/2/2017 E. Reymont, M. Jezierska-Wiejak,
A. Sibiga
Kompass Team 2 Wydawnictwa Szkolne PWN  Kontynuacja - uczniowie mają już podręczniki i ćwiczenia.
 Historia (czeka na nr dopuszczenia MEN) T. Małkowski Podróże w czasie 8 GWO Podręcznik i ćwiczenia
 WOS (czeka na nr dopuszczenia MEN) S. Żmijewska - Kwiręg KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej. Civitas/CEO  
 Geografia 906/4/2018 Tomasz Rachwał,
Dawid Szczypiński

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era + zeszyt ćwiczeń
 Fizyka  885/2/2018 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,
Maria Nowotny- Różańska
Spotkania z fizyką
Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Nowa Era Potrzebny podręcznik i zeszyt ćwiczeń z klasy 7
(ostatni rozdział)
Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, autor-Bartłomiej Piotrowski
 Chemia  820/2/2018 Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Ciekawa chemia 8 wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń Ciekawa chemia 8 oraz zbiór zadań „Chemia 8”, wyd. WSiP
 Biologia 844/3/2018

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 

Puls życia 8 wyd. WSiP

Zeszyt ćwiczeń – „Puls życia 8” – Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska – Hasiec, wyd. Nowa Era

Atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” (kontynuacja), wyd. Nowa Era

 

Matematyka 780/5/2018 Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej Matematyka z plusem 8. Podręcznik. GWO + zbiór zadań do podręcznika Matematyka z plusem 8.
Autorzy:
M. Braun, J. Lech,
M. Pisarski
 EDB   (informacja we wrześniu)      
 Religia AZ-32-01/10-KR-12/13 Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.) W drodze do Emaus:
Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii
dla klasy 8 szkoły podstawowej
lub
Podręcznik do religii
dla klasy 2 gimnazjum
WAM Kraków  
 J. hiszpański 851/1/2017 X.P. Lopez, A, Dudziak –Szukała Explora 1 Draco  Kontynuacja, uczniowie mają podręczniki.
 WDŻ  (czeka na numer dopuszczenia MEN) Teresa Król Wędrując ku dorosłości 8 – wychowanie do życia w rodzinie Rubikon  
Zestaw podręczników do klasy 3 SG Optimum na rok 2018/2019 ( pobierz )

 Przedmiot

Nr dopuszczenia przez MEN

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Uwagi

 J. polski  

26/3/2010

  

79/8/2011

 

Witold Bobiński

B. Barańska

 „Świat w słowach i obrazach” – podręcznik + ćwiczenia dla klasy 3
Gramatyka i stylistyka. Klasa 3. Podręcznik + ćwiczenia
Pewniak gimnazjalny. Język polski
 

WSiP

WSiP

 

PWN

 
 J. angielski  269/2/2010  C. Barraclough
S. Gayno
 ACTIVATE B1+
Podręcznik, ćwiczenia
 

Pearson

 

kontynuacja

 J. niemiecki  

167/2009

 J. Gumuła  „W tym cała sztuka. Podręcznik dla gimnazjum klasy I–III”  

MAC edukacja

 

kontynuacja

 Historia  

61/3/2009

 

I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch

red. B. Konczerewicz

 

„Bliżej historii 3” Podręcznik + zeszyt ćw.

 

 

Pewniak gimnazjalny. Historia i WOS

 

WSiP

 

 

PWN

 podręcznik, zeszyt ćwiczeń
 Biologia  

35/3/2009

 E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka, H. Werblan-Jakubiec  „Ciekawa biologia”
Podręcznik i ćwiczenia
 

WSiP

 
 

Matematyka

 

168/3/2016/z1

 M. Dobrowolska
i in.
 „Matematyka 3. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum”
Matematyka 3. Zbiór zadań do gimnazjum
 

GWO

GWO

 podręcznik, zbiór zadań
 

Fizyka

 

11/2/2010

 B. Sagnowska  

„Świat fizyki część 3” – podręcznik dla uczniów gimnazjum

„Świat fizyki” – zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy 3A i 3B

Pewniak gimnazjalny. Fizyka

 

WSiP

PWN

 

podręcznik, ćwiczenia 3A i 3B

 

WOS

 

169/2/2010

 red. A. Pacewicz
T. Merta
 „Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. KOSS, część 2, KOSS rozszerzony”  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej  kontynuacja
 

Chemia

 40/3/2016/z1  H .Gulińska, J. Smolińska  

„Ciekawa chemia 3”
Podręcznik i ćwiczenia

 

„Zbiór prostych zadań

 WSiP  

© 2019 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley